Kolekcja dobrzyńska

KOLEKCJA DOBRZYŃSKA

Jednym z celów Bractwa jest działalność na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego. Dlatego od wielu lat nasze stowarzyszenie angażuje się w organizację plenerów malarskich, dla których inspiracją jest Ziemia Dobrzyńska, a w szczególności teren pełen wzgórz piaskowych i jezior nazywany „Szwajcarią Dobrzyńską”. Obszar ten znany jest geologom jako drumliny zbójeńskie. W plenerach uczestniczą wybitni artyści z różnych ośrodków w Polsce i zagranicy. Miejscem spotkania artystów jest klasztor ojców Karmelitów w Trutowie. . W przestrzeni klauzuli papieskiej (niewiastom wstęp wzbroniony) medytują razem z zakonnikami i pracują nad tworzeniem dzieł artystycznych. Na koniec pleneru, w klasztorze odbywały się wystawy robocze, a następnie prace prezentowane były w Galerii Sztuki Współczesnej (dawniej Biuro Wystaw Artystycznych) we Włocławku. Na tę okoliczność Bractwo wydaje „Katalogi Sztuki, Szwajcaria Dobrzyńska”. Nasze plenery stanowią znaczące wydarzenia artystyczne regionu, a powstałe prace artystyczne tworzą „Kolekcję Dobrzyńską.


Poniżej prezentujemy wydane katalogi.