W HOŁDZIE BOHATEROM

Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ziemi Dobrzyńskiej

Pomnik w Oborach

Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ziemi Dobrzyńskiej wspólnie z Dobrzyńskim Towarzystwem Naukowym wybudowało Pomnik Narodowej Pamięci Ziemi Dobrzyńskiej. Pomnik powstał w Oborach na starym cmentarzu przy Sanktuarium Maryjnym Matki Boskiej Bolesnej, na wzgórzu Oborskiej Kalwarii, które od wieków otaczają opieką Ojcowie Karmelici.

Na Pomniku wypisane są miejsca walki i męczeństwa synów i córek Ziemi Dobrzyńskiej, znajdujące się na terenie naszej małej ojczyzny, a także rozsiane po świecie: ANGLIA, BRODNICA, BYDGOSZCZ, CHARKÓW, CZUMSK, DACHAU, GDAŃSK, GRUDZIĄDZ, KATYŃ, KOZIOŁEK, LAGARDE, LASEK RUSINOWSKI, LASY KARNKOWSKIE, LIGOWO,
LIPNO, LWÓW, MAKÓWIEC, MIEDNOJE, MIERZYNEK, MOKOTÓW, MONTE CASSINO, NIETRZEBA, RADZIKI, RAK k. SKRWILNA, RYPIN, SACHSENHAUSEN, SKĘPE, SOMOSIERRA, SYBERIA, SZCZUTOWO, SZPETAL GÓRNY, TŁUCHOWO, TWER, UGOSZCZ, WARSZAWA, WILNO, ZUBIRI, ŹRÓDŁA.

Na zwieńczeniu Pomnika znajduje się orzeł, a na ścianach obelisku widnieją herby Ziemi Dobrzyńskiej i powstań narodowych. W urnie będącej elementem Pomnika została złożona ziemia z miejsc uświęconych krwią naszych rodaków, zebrana przez członków i przyjaciół Bractwa w Polsce, Francji, Anglii, Hiszpanii, Litwie, Rosji, Ukrainie, Niemczech, Włoszech.

Uroczyste odsłonięcie Pomnika odbyło się 5 listopada 2023 roku z udziałem władz gminnych, powiatowych, wojewódzkich, parlamentarzystów i społeczeństwa przy udziale Wojskowej Asysty Honorowej Garnizonu Toruń i Orkiestry Wojskowej. Pomnik poświęcił biskup Mirosław Milewski.

Do powstania Pomnika przyczynili się darczyńcy prywatni i instytucjonalni, którym serdecznie dziękujemy za ich życzliwość i wsparcie.

Pomnik dofinansowano ze środków:

 

Pomnik w Chrostkowie


W dniu 20 sierpnia 2021 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia Pomnika w Chrostkowie wzniesionego przez nasze Bractwo  w hołdzie bohaterom Ziemi Chrostkowskiej walczącym i poległym w obronie umiłowanej ojczyzny, w 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej. Przesunięcie uroczystości o rok spowodowane było epidemią Covid.

Podniosłe uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji ojczyzny w miejscowym kościele. Po mszy profesor Mirosław Krajewski wygłosił referat historyczny dotyczący wydarzeń sprzed stu lat rozgrywających się na terenie Ziemi Dobrzyńskiej. Następnie poczty sztandarowe i uczestnicy przemaszerowali przed Urząd Gminy, gdzie dokonano odsłonięcia pomnika i odczytano apel poległych. Uroczystość uświetniła Wojskowa Asysta Honorowa oraz Orkiestra Wojskowa Garnizonu Toruń.

Odsłonięcie pomnika
"W hołdzie Walczącym o Wolność Ojczyzny"

Tablica w Rogowie


20 października 2019 roku, Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ziemi Dobrzyńskiej upamiętniło w kościele w Rogowie Tadeusza Dudrewicza.

Wybuch II Wojny Światowej rozpoczął masowe zbrodnie na ludności cywilnej, które w sposób szczególny dotknęły Pomorze i Ziemię Dobrzyńską. Jedną z ofiar był Tadeusz Dudrewicz ze Świeżaw koło Rogowa. Urodził się 14 sierpnia 1897 r. w Nieświeżu. W 1916 r. ukończył Gimnazjum R. Kowalskiego, w 1919 r. Szkołę Podchorążych Piechoty w Warszawie, zaś w 1921 r. Studium Wychowania Fizycznego w Głównej Szkole Wojskowej Gimnastyki i Sportów w Poznaniu. Jego ojciec Feliks był profesorem Wyższej Szkoły Rolniczej w Warszawie. T. Dudrewicz należał do Polskiej Organizacji Wojskowej, w 1918 r. został jej komendantem na powiat rypiński. Od listopada 1918 r. służył w Wojsku Polskim. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1922 r. przeniesiony do rezerwy w stopniu porucznika. W latach 1922-1939 zarządzał majątkiem Świeżawy, który należał do jego matki, Anieli z Ostrowskich. W tym czasie aktywnie uczestniczył w życiu politycznym i gospodarczym powiatu rypińskiego, m. in. był prezesem Związku Peowiaków w Rypinie, członkiem Kółka Rolniczego i członkiem Rady Gminnej w Rogowie, członkiem Rady Powiatowej i Wydziału Powiatowego w Rypinie. W latach 1938-1939 był posłem na Sejm V kadencji z ramienia Obozu Zjednoczenia Narodowego wybranym w okręgu wyborczym nr 10 (Sierpc). Wchodził w skład sejmowych komisji: przemysłowo-handlowej i spraw zagranicznych. 28 października 1939 r. został zatrzymany przez członków organizacji Selbstschutz Westpreussen w majątku Świeżawy. Osadzony w więzieniu Selbstschutzu i Gestapo, nazywanym przez miejscową ludność „domem kaźni”, które mieściło się w Rypinie przy ul. Warszawskiej 20. Zatrzymanych Polaków bito tam kijami, szczuto psami, wbijano gwoździe w plecy, wołającym o pomoc i krzyczącym z bólu wkładano w usta gips, kobiety gwałcono. Tadeusza Dudrewicza Niemcy rozstrzelali w lasach skrwileńskich, największym miejscu kaźni w powiecie rypińskim. Jest ofiarą zbrodni pomorskiej, czyli masowych egzekucji dokonywanych jesienią 1939 r., w trakcie których zamordowano ok. 30 tys. ludzi.

Pomnik w Czernikowie z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ziemi Dobrzyńskiej wraz z Gminą Czernikowo wybudowało Pomnik Niepodległości, który stanął w Parku 700-lecia Czernikowa. W ten sposób Bractwo oddało hołd tym wszystkim, którzy walczyli o wolność ojczyzny.
Wielu synów Ziemi Dobrzyńskiej brało także czynny udział w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, wielu z nich poległo. Pomnika został zaprojektowany przez artystę rzeźbiarza Grzegorza Godawę. Odlew orła z brązu wykonał artysta odlewnik Juliusz Kwieciński. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbyło się 10 listopada 2018 roku, z udziałem władz samorządowych i wojewódzkich, licznych pocztów sztandarowych, Wojskowej Asysty Honorowej wystawionej przez Garnizon Toruń, Orkiestry Szkoły Muzycznej w Czernikowie. Poświęcenia Pomnika dokonał biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering. Na tę okoliczność z inspiracji Bractwa prof. Mirosław Krajewski przygotował publikację:„PODNIEŚ SKRZYDŁA ORLE BIAŁY. Ziemi Dobrzyńskiej drogi do wolności”.

Pomnik w Lipnie

W 75 rocznicą wymordowania przez NKWD w Katyniu, Miednoje, Charkowie i Bykowni blisko 22 tysięcy obywateli polskich, wziętych do niewoli po agresji ZSRR na Polskę, Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ziemi Dobrzyńskiej wraz z Urzędem Miejskim w Lipnie doprowadziło do budowy i odsłonięcia pomnika na Placu Dekerta w Lipnie poświęconego zamordowanym obywatelom Ziemi Dobrzyńskiej. KBSZD uczestniczyło w tym przedsięwzięciu organizacyjnie i wsparło także finansowo realizację budowy tego pomnika. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 13 kwietnia 2015 r. Uczestniczyli w niej parlamentarzyści, władze samorządowe województwa, powiatu, miast i gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Wojskową Asystę Honorową wystawił Garnizon Toruń. Pomnik odsłonili członkowie rodzin pomordowanych, a poświęcenia dokonał ordynariusz włocławski biskup Wiesław Mering.

Pomnik w Mierzynku

Dla upamiętnienia ofiar niemieckiego barbarzyństwa – kobiet pochodzenia żydowskiego dręczonych i mordowanych na ziemi dobrzyńskiej, nasze bractwo ufundowało pomnik z tablicami w języku polskim i hebrajskim o następującej treści:

PAMIĘCI TYSIĘCY ŻYDOWSKICH KOBIET Z WĘGIER, LITWY, POLSKI I INNYCH KRAJÓW EUROPY, WIĘZIONYCH W MIERZYNKU, KROBI, LUBICZU I INNYCH PODOBOZACH KL STUTTHOF W LATACH 1944- 1945, WYKORZYSTYWANYCH I W NIELUDZKI SPOSÓB DRĘCZONYCH PRZEZ NIEMIECKICH ZBRODNIARZY PRZY BUDOWIE UMOCNIEŃ WOJSKOWYCH.
MIESZKAŃCY ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ SIERPIEŃ, 2014 ROK W 70. ROCZNICĘ UTWORZENIA BAUKOMMANDO WEICHSEL I BAUKOMMANDO OSTLAND

Pomnik ten, to polny głaz, do którego przytwierdzone są granitowe tablice z napisami. Został zbudowany tuż obok świetlicy wiejskiej w Mierzynku. W uroczystościach odsłonięcia, które odbyły się 24 sierpnia 2014 roku uczestniczyli parlamentarzyści regionu na czele z Wicemarszałkiem Senatu RP Janem Wyrowińskim, władze samorządowe Województwa Kujawsko- Pomorskiego z Marszałkiem Piotrem Całbeckim, przedstawiciele z Węgier, Litwy, Izraela, wójtowie i burmistrzowie lokalnych samorządów, mieszkańcy Mierzynka i okolic. Odsłonięcia pomnika dokonali żyjący świadkowie tamtych wydarzeń. W modlitwie ekumenicznej przy pomniku wzięli udział: zastępca naczelnego rabina w Polsce Joel Chaim Nowicki, przedstawiciele Kościoła Katolickiego z biskupem ordynariuszem diecezji włocławskiej Wiesławem Meringiem, a także przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Na tę okoliczność bractwo wydało książkę pod tytułem: „Z głębokości wołam do ciebie”, autorstwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Podstarszego naszego bractwa.

150 rocznica Powstania Styczniowego

W 150 rocznicę Powstania Styczniowego nasze Bractwo ufundowało tablicę w kościele w Dulsku poświęconą ks. Maciejowi Smoleńskiemu, proboszczowi tej parafii i Aleksandrowi Wysockiemu, właścicielowi Dulska – organizatorom powstania na Ziemi Dobrzyńskiej, oraz wszystkim bohaterom tego zrywu. Tablicę poświęcił ks. Biskup Piotr Libera, ordynariusz diecezji płockiej podczas uroczystości w dniu 20 stycznia 2013r.

Pomnik w Kikole w 90 rocznicę „Cudu nad Wisłą”

W 90 rocznicę „Cudu nad Wisłą” nasze Bractwo wzniosło na placu Kościuszki w Kikole pomnik:

"W HOŁDZIE WALCZĄCYM W OBRONIE WOLNOŚCI I NIEPODLEGŁOŚCI UMIŁOWANEJ OJCZYZNY".

Pomnik przedstawia wzbijającego się do lotu orła, który jest umieszczony na trzymetrowym cokole. Model orła wykonał artysta plastyk Grzegorz Godawa, a odlew z brązy wykonał artysta odlewnik Juliusz Kwieciński. Ceremonia odsłonięcia odbyła się 14 sierpnia 2010, przy udziale Wojskowej Asysty Honorowej, Orkiestry Reprezentacyjnej Powiatu Lipnowskiego, władz państwowych i samorządowych, licznych pocztów sztandarowych, Kurkowych Bractw Strzeleckich.

Odsłonięcia pomnika dokonali: Senator Jan Wyrowiński, Poseł Janusz Dzięcioł, Król Zjednoczenia KBS RP Władysław Smółka, Król KBSZD Janusz Papierski oraz Starszy KBSZD Sylwester Śmigiel. Poświęcenia Pomnika dokonał ks. biskup Bronisław Dembowski.

Na tę okoliczność Bractwo wsparło także wydanie książki Mirosława Krajewskiego „Ziemia Dobrzyńska w cieniu czerwonej Gwiazdy. Rok 1920”.

FRAGMENT KSIĄŻKI:

70 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W kościele w Czernikowie Bractwo ufundowało tablicę w 70 rocznicę wybuchu wojny z wyrytym napisem:

DLA UPAMIĘTNIENIA
70-tej ROCZNICY WYBUCHU
II WOJNY ŚWIATOWEJ
W HOŁDZIE BOHATEROM
WIERNYM HASŁU "BÓG, HONOR, OJCZYZNA"
BRONIĄCYM POLSKI
PRZED HITLEROWSKIM I BOLSZEWICKIM
OKUPANTEM

TABLICĘ TĘ UFUNDOWAŁO
KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ
CZERNIKOWO 2009

Tablica została odsłonięta podczas dożynek wojewódzkich, a poświęcił ją ordynariusz włocławski ks. biskup Wiesław Mering.

90 rocznica odzyskania niepodległości

W krużgankach klasztoru w Skępem w 2008 roku Bractwo odsłoniło tablicę upamiętniającą rocznicę odzyskania niepodległości o następującej treści:

W 90 ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI PO LATACH ROZBIORÓW W HOŁDZIE BOHATEROM KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ 11 LISTOPADA 2008 ROKU

Na tablicy tej znajduje się ponadto fragment z Marsza „Pierwszej Brygady”

25. rocznica utworzenia „Solidarności”

Z okazji 25. rocznicy utworzenia „Solidarności” Bractwo ufundowało pamiątkową tablicę w Sanktuarium Maryjnym Matki Boskiej Bolesnej w Oborach z napisem następującej treści:

PRZECIW ZNIEWOLENIU, KŁAMSTWU I NIESPRAWIEDLIWOŚCI
W HOŁDZIE BOHATEROM SOLIDARNOŚCI
W 25 ROCZNICĘ ZRYWU KU WOLNOŚCI
KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ

31 SIERPNIA 2005

Ku pamięci walczących o wolność Ojczyzny

W kościele w Trutowie wmurowano tablicę poświęconą pamięci walczących o wolność Ojczyzny (2002 r.)