Sztandar bractwa

SZTANDAR BRACTWA

Historia sztandaru zaczęła się 10 czerwca 2006 r. Wtedy to odbyło się strzelanie do tarczy sztandaru, co dało początek zbieraniu funduszy na ten cel.

Sztandar przedstawia herb Ziemi Dobrzyńskiej zaprojektowany dla Bractwa przez prof. Stanisława Tabisza z ASP w Krakowie, wizerunki Matki Boskiej Skępskiej i Matki Boskiej Oborskiej, postać św. Sebastiana z kościoła w Trutowie, a także krzyż Zjednoczenia KBS RP. 

Herb okala napis „Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ziemi Dobrzyńskiej”. Na rewersie sztandaru znajduje się godło państwowe, oraz brackie zawołanie „ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie”. Drzewce sztandaru zakończone są figurą orła oraz udekorowane gwoździami ufundowanymi przez członków i znamienitych przyjaciół Bractwa. 

Poświęcenia sztandaru w dniu 9 listopada 2008 roku dokonał o. Brunon Nocuń gwardian skępskiego sanktuarium w czasie mszy św. za Ojczyznę.