Rada bractwa

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Ziemi Dobrzyńskiej zwany Radą Bractwa stanowią:

  • Sylwester Śmigiel – Starszy Bractwa
  • Jan K. Ardanowski – Podstarszy
  • Adam Wojciech Łapkiewicz – Marszałek
  • Anna Gabriela Papierska – Podskarbi Bractwa