Królowie i królowe

Zgodnie z obyczajem KBSZD organizuje każdego roku strzelanie o tytuł Króla i Królowej Bractwa. Zazwyczaj odbywają się one w wigilię Zielonych Świątek. W strzelaninach tych wyłaniani są także I i II Rycerz oraz I i II Dama. Za każdym razem Król i Królowa przejmują symboliczne panowanie w Bractwie, czego widomym znakiem są wręczane im klejnoty brackie. Król i Królowa mają obowiązek wzbogacić klejnoty, wydać raut królewski, a także ufundować tarcze na następne strzelanie królewskie.

Godność Króla i Królowej dotychczas piastowali:

Rok Król Królowa
2023 Sławomir Marcinkiewicz Anna Papierska
2022 Grzegorz Chojnicki Anna Papierska
2021 Sławomir Marcinkiewicz Emilia Grabowska
2020 strzelanie nie odbyło się ze względu na Covid 19
2019 Grzegorz Chojnicki Marianna Rolczyk
2018 Sławomir Marcinkowski Marlena Ardanowska
2017 Józef Szmelter Alicja Kulińska
2016 Sławomir Marcinkowski Anna Śmigiel
2015 Krzysztof Krawczyk Wiesława Szmelter
2014 Krzysztof Łańcucki Marianna Rolczyk
2013 Jan Ardanowski Anna Papierska
2012 Sylwester Śmigiel Wiesława Szmelter
2011 Sylwester Śmigiel Alicja Kulińska
2010 Janusz Papierski Anna Papierska
2009 Józef Szmelter Alicja Kulińska
2008 Krzysztof Rolczyk Anna Papierska
2007 Krzysztof Krawczyk Anna Papierska
2006 Krzysztof Rolczyk Anna Papierska
2005 Jan Wyborski Anna Papierska
2004 Jan K. Ardanowski Anna Papierska
2003 Sylwester Śmigiel Anna Papierska
2002 Mieczysław Jankowski Anna Śmigiel
2001 Anna Ubysz