Pomnik w Mierzynku

Dla upamiętnienia ofiar niemieckiego barbarzyństwa – kobiet pochodzenia żydowskiego dręczonych i mordowanych na ziemi dobrzyńskiej, nasze bractwo ufundowało pomnik z tablicami w języku polskim i hebrajskim o następującej treści:

PAMIĘCI TYSIĘCY ŻYDOWSKICH KOBIET Z WĘGIER, LITWY, POLSKI I INNYCH KRAJÓW EUROPY, WIĘZIONYCH W MIERZYNKU, KROBI, LUBICZU I INNYCH PODOBOZACH KL STUTTHOF W LATACH 1944- 1945, WYKORZYSTYWANYCH I W NIELUDZKI SPOSÓB DRĘCZONYCH PRZEZ NIEMIECKICH ZBRODNIARZY PRZY BUDOWIE UMOCNIEŃ WOJSKOWYCH.
MIESZKAŃCY ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ SIERPIEŃ, 2014 ROK W 70. ROCZNICĘ UTWORZENIA BAUKOMMANDO WEICHSEL I BAUKOMMANDO OSTLAND

Pomnik ten, to polny głaz, do którego przytwierdzone są granitowe tablice z napisami. Został zbudowany tuż obok świetlicy wiejskiej w Mierzynku. W uroczystościach odsłonięcia, które odbyły się 24 sierpnia 2014 roku uczestniczyli parlamentarzyści regionu na czele z Wicemarszałkiem Senatu RP Janem Wyrowińskim, władze samorządowe Województwa Kujawsko- Pomorskiego z Marszałkiem Piotrem Całbeckim, przedstawiciele z Węgier, Litwy, Izraela, wójtowie i burmistrzowie lokalnych samorządów, mieszkańcy Mierzynka i okolic. Odsłonięcia pomnika dokonali żyjący świadkowie tamtych wydarzeń. W modlitwie ekumenicznej przy pomniku wzięli udział: zastępca naczelnego rabina w Polsce Joel Chaim Nowicki, przedstawiciele Kościoła Katolickiego z biskupem ordynariuszem diecezji włocławskiej Wiesławem Meringiem, a także przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Na tę okoliczność bractwo wydało książkę pod tytułem: „Z głębokości wołam do ciebie”, autorstwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Podstarszego naszego bractwa.

Podobne wpisy