Pomnik w Kikole w 90 rocznicę „Cudu nad Wisłą”

W 90 rocznicę „Cudu nad Wisłą” nasze Bractwo wzniosło na placu Kościuszki w Kikole pomnik:

"W HOŁDZIE WALCZĄCYM W OBRONIE WOLNOŚCI I NIEPODLEGŁOŚCI UMIŁOWANEJ OJCZYZNY".

Pomnik przedstawia wzbijającego się do lotu orła, który jest umieszczony na trzymetrowym cokole. Model orła wykonał artysta plastyk Grzegorz Godawa, a odlew z brązy wykonał artysta odlewnik Juliusz Kwieciński. Ceremonia odsłonięcia odbyła się 14 sierpnia 2010, przy udziale Wojskowej Asysty Honorowej, Orkiestry Reprezentacyjnej Powiatu Lipnowskiego, władz państwowych i samorządowych, licznych pocztów sztandarowych, Kurkowych Bractw Strzeleckich.

Odsłonięcia pomnika dokonali: Senator Jan Wyrowiński, Poseł Janusz Dzięcioł, Król Zjednoczenia KBS RP Władysław Smółka, Król KBSZD Janusz Papierski oraz Starszy KBSZD Sylwester Śmigiel. Poświęcenia Pomnika dokonał ks. biskup Bronisław Dembowski.

Na tę okoliczność Bractwo wsparło także wydanie książki Mirosława Krajewskiego „Ziemia Dobrzyńska w cieniu czerwonej Gwiazdy. Rok 1920”.

FRAGMENT KSIĄŻKI:

Podobne wpisy