W HOŁDZIE BOHATEROM

Dla upamiętnienia ważnych wydarzeń w historii Polski KBSZD ufundowało kilka pamiątkowych tablic.

W kościele w Trutowie wmurowano tablicę poświęconą pamięci walczących o wolność Ojczyzny (2002 r.)  Tablica poświęcona pamięci walczących o wolność Ojczyzny

Z okazji 25. rocznicy utworzenia "Solidarności" Bractwo ufundowało pamiątkową tablicę w Sanktuarium Maryjnym Matki Boskiej Bolesnej w Oborach z napisem następującej treści:

25. lecie Solidarności PRZECIW ZNIEWOLENIU, KŁAMSTWU I NIESPRAWIEDLIWOŚCI
W HOŁDZIE BOHATEROM SOLIDARNOŚCI
W 25 ROCZNICĘ ZRYWU KU WOLNOŚCI
KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ

                31 SIERPNIA 2005


W krużgankach klasztoru w Skępem w 2008 roku Bractwo odsłoniło tablicę upamiętniającą rocznicę odzyskania niepodległości o następującej treści:

25. lecie Solidarności W 90 ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI PO LATACH ROZBOIRÓW
W HOŁDZIE BOHATEROM
KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ
                11 LISTOPADA 2008 ROKU

Na tablicy tej znajduje się ponadto fragment z Marsza "Pierwszej Brygady".

W kościele w Czernikowie Bractwo ufundowało tablicę w 70 rocznicę wybuchu wojny z wyrytym napisem:

25. lecie Solidarności DLA UPAMIĘTNIENIA
70-tej ROCZNICY WYBUCHU
II WOJNY ŚWIATOWEJ
W HOŁDZIE BOHATEROM
WIERNYM HASŁU "BÓG, HONOR, OJCZYZNA"
BRONIĄCYM POLSKI
PRZED HITLEROWSKIM I BOLSZEWICKIM
OKUPANTEM

TABLICĘ TĘ UFUNDOWAŁO
KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ
CZERNIKOWO 2009

Tablica została odsłonięta podczas dożynek wojewódzkich, a poświęcił ją ordynariusz włocławski ks. biskup Wiesław Mering.

90. rocznica Cudu nad WisłąW 90 rocznicę "Cudu nad Wisłą" nasze Bractwo wzniosło na placu Kościuszki w Kikole pomnik:

"W HOŁDZIE WALCZĄCYM W OBRONIE WOLNOŚCI I NIEPODLEGŁOŚCI UMIŁOWANEJ OJCZYZNY".

Pomnik przedstawia wzbijającego się do lotu orła, który jest umieszczony na trzymetrowym cokole. Model orła wykonał artysta plastyk Grzegorz Godawa, a odlew z brązy wykonał artysta odlewnik Juliusz Kwieciński. Ceremonia odsłonięcia odbyła się 14 sierpnia 2010, przy udziale Wojskowej Asysty Honorowej, Orkiestry Reprezentacyjnej Powiatu Lipnowskiego, władz państwowych i samorządowych, licznych pocztów sztandarowych, Kurkowych Bractw Strzeleckich.

Ziemia Dobrzyńska w cieniu czerwonej Gwiazdy. Rok 1920Odsłonięcia pomnika dokonali: Senator Jan Wyrowiński, Poseł Janusz Dzięcioł, Król Zjednoczenia KBS RP Władysław Smółka, Król KBSZD Janusz Papierski oraz Starszy KBSZD Sylwester Śmigiel. Poświęcenia Pomnika dokonał ks. biskup Bronisław Dembowski.

Na tę okoliczność Bractwo wsparło także wydanie książki Mirosława Krajewskiego "Ziemia Dobrzyńska w cieniu czerwonej Gwiazdy. Rok 1920". [Fragment książki]

150. rocznica Powstania Styczniowego W 150 rocznicę Powstania Styczniowego nasze Bractwo ufundowało tablicę w kościele w Dulsku poświęconą ks. Maciejowi Smoleńskiemu, proboszczowi tej parafii i Aleksandrowi Wysockiemu, właścicielowi Dulska - organizatorom powstania na Ziemi Dobrzyńskiej, oraz wszystkim bohaterom tego zrywu. Tablicę poświęcił ks. Biskup Piotr Libera, ordynariusz diecezji płockiej podczas uroczystości w dniu 20 stycznia 2013r.


W 75 rocznicą wymordowania przez NKWD w Katyniu, Miednoje, Charkowie i Bykowni blisko 22 tysięcy obywateli polskich, wziętych do niewoli po agresji ZSRR na Polskę, Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ziemi Dobrzyńskiej wraz z Urzędem Miejskim w Lipnie, Starostwem Powiatowym w Lipnie, Urzędem Gminnym w Lipnie i Uniwersytetem Trzeciego Wieku doprowadziło do budowy i odsłonięcia pomnika na Placu Dekerta w Lipnie poświęconego zamordowanym obywatelom Ziemi Dobrzyńskiej. KBSZD uczestniczyło w tym przedsięwzięciu organizacyjnie i wsparło także finansowo realizację budowy tego pomnika. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 13 kwietnia 2015 r. Uczestniczyli w niej parlamentarzyści, władze samorządowe województwa, powiatu, miast i gmin Ziemi Dobrzyńskiej. Wojskową Asystę Honorową wystawił Garnizon Toruń. Pomnik odsłonili członkowie rodzin pomordowanych, a poświęcenia dokonał ordynariusz włocławski biskup Wiesław Mering.

 Tablica poświęcona pamięci walczących o wolność Ojczyzny

Upamiętnienie ofiar niemieckiego barbarzyństwa w Mierzynku

Dla upamiętnienia ofiar niemieckiego barbarzyństwa - kobiet pochodzenia żydowskiego dręczonych i mordowanych na ziemi dobrzyńskiej, nasze bractwo ufundowało tablice w języku polskim i hebrajskim o następującej treści:
PAMIĘCI TYSIĘCY ŻYDOWSKICH KOBIET Z WĘGIER, LITWY, POLSKI I INNYCH KRAJÓW EUROPY, WIĘZIONYCH W MIERZYNKU, KROBI, LUBICZU I INNYCH PODOBOZACH KL STUTTHOF W LATACH 1944-1945, WYKORZYSTYWANYCH I W NIELUDZKI SPOSÓB DRĘCZONYCH PRZEZ NIEMIECKICH ZBRODNIARZY PRZY BUDOWIE UMOCNIEŃ WOJSKOWYCH. MIESZKAŃCY ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ SIERPIEŃ, 2014 ROK W 70. ROCZNICĘ UTWORZENIA BAUKOMMANDO WEICHSEL I BAUKOMMANDO OSTLAND
Tablice te zostały umieszczone na głazie obok świetlicy wiejskiej w Mierzynku. W uroczystościach, które odbyły się 24 sierpnia 2014 roku uczestniczyli parlamentarzyści regionu na czele z Wicemarszałkiem Senatu RP Janem Wyrowińskim, władze samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Marszałkiem Piotrem Całbeckim, przedstawiciele z Węgier, Litwy, Izraela, wójtowie i burmistrzowie lokalnych samorządów, mieszkańcy Mierzynka i okolic. Odsłonięcia pomnika dokonali żyjący świadkowie tamtych wydarzeń. W modlitwie ekumenicznej przy pomniku wzięli udział: zastępca naczelnego rabina w Polsce Joel Chaim Nowicki, przedstawiciele Kościoła Katolickiego z biskupem ordynariuszem diecezji włocławskiej Wiesławem Meringiem, a także przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Na tę okoliczność bractwo wydało książkę pod tytułem: „Z głębokości wołam do ciebie”, autorstwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego – Podstarszego naszego bractwa.


- Link do treści książki