RADA BRACKA

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Ziemi Dobrzyńskiej zwany Radą Bractwa stanowią: