W 100 leci Bitwy Warszawskiej nasze Bractwo wybuduje w Chrostkowie Pomnik pamięci poległych i walczących o wolność Ojczyzny.

Uroczystość odsłonięcia pomnika odbędzie się w 16 sierpnia 2020 roku o godzinie 12.00 w Chrostkowie. Osoby mające intencję wesprzeć finansowo to dzieło prosimy o wpłaty na konto bractwa. Tytuł wpłaty - „Pomnik”. Realizację tego przedsięwzięcia prowadzimy wspólnie z Urzędem Gminy Chrostkowo.