KRÓLOWIE I KRÓLOWE

Królowie i Królowe Zgodnie z obyczajem KBSZD organizuje każdego roku strzelanie o tytuł Króla i Królowej Bractwa. Zazwyczaj odbywają się one w wigilię Zielonych Świątek. W strzelaninach tych wyłaniani są także I i II Rycerz oraz I i II Dama. Za każdym razem Król i Królowa przejmują symboliczne panowanie w Bractwie, czego widomym znakiem są wręczane im klejnoty brackie. Król i Królowa mają obowiązek wzbogacić klejnoty, wydać raut królewski, a także ufundować tarcze na następne strzelanie królewskie.

Królowie i Królowe Królowie i Królowe Królowie i Królowe

Godność Króla i Królowej dotychczas piastowali:

RokKrólKrólowa
2001Anna Ubysz
2002Mieczysław JankowskiAnna Śmigiel
2003Sylwester ŚmigielAnna Papierska
2004Jan K. ArdanowskiAnna Papierska
2005Jan WyborskiAnna Papierska
2006Krzysztof RolczykAnna Papierska
2007Krzysztof KrawczykAnna Papierska
2008Krzysztof RolczykAnna Papierska
2009Józef SzmelterAlicja Kulińska
2010Janusz PapierskiAnna Papierska
2011Sylwester ŚmigielAlicja Kulińska
2012Sylwester ŚmigielWiesława Szmelter
2013Jan ArdanowskiAnna Papierska
2014Krzysztof ŁańcuckiMarianna Rolczyk
2015Krzysztof KrawczykWiesława Szmelter
2016Sławomir MarcinkowskiAnna Śmigiel
2017Józef SzmelterAlicja Kulińska
2018Sławomir MarcinkowskiMarlena Ardanowska
2019Grzegorz ChojnickiMarianna Rolczyk

Królowie i Królowe Królowie i Królowe Królowie i Królowe Królowie i Królowe